سفر به سازمان ملل

دیدار با وزیر خارجه آلمان

چهارشنبه 3 مهر 1392 - 19:46

شناسه خبر: 71701