از سوی حسین پور صورت گرفت؛

انتصاب سرپرست اداره کل تشریفات معاونت مراسم و تشریفات ریاست جمهوری

معاون مراسم و تشریفات دفتر رییس جمهور در حکمی رضا محمد نژاد را به عنوان سرپرست اداره کل تشریفات این معاونت منصوب کرد.

شناسه خبر: 71479 -

دوشنبه 1 مهر 1392 - 11:37

متن حکم بهمن حسین پور به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رضا محمد نژاد


نظر به سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به «سرپرستی اداره کل تشریفات معاونت مراسم و تشریفات» منصوب می شوید.
امید است با عنایات الهی، ضمن همکاری با همکاران و تعامل با دستگاه های ذیربط، در انجام وظایف محوله، با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

بهمن حسین پور
معاون مراسم و تشریفات

شناسه خبر: 71479

- احکام و دستور العملها

- نهاد ریاست‌جمهوری