معاون اول رییس جمهور:

دکتر روحانی بر تامین کالاهای اساسی تاکید جدی دارد

دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به گزارشات دستگاههای اقتصادی، وضعیت کالاهای اساسی را رضایت بخش ارزیابی و بر لزوم پیگیری برای تامین آن تا پایان سال تاکید کرد.

چهارشنبه 27 شهريور 1392 - 18:48

معاون اول رییس جمهور عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه مربوط به تامین کالاهای اساسی و نحوه تامین یارانه مورد نیاز، اظهار داشت: دکتر روحانی نسبت به تامین کالاهای اساسی اهمیت فراوانی قائل هستند و تاکید جدی دارند که مشکل و دغدغه ای تا پایان سال برای تامین این کالاها وجود نداشته باشد.
در این جلسه که وزرای «امور اقتصادی و دارایی»، «جهاد کشاورزی»، «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین «رییس کل بانک مرکزی» و «معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» نیز حضور داشتند، موضوع «نحوه تامین کالاهای اساسی برای نیمه دوم سال جاری» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
میزان یارانه مورد نیاز و نحوه تامین آن برای کالاهای اساسی از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود که پس از تبادل نظر و ارائه پیشنهادات و دیدگاههای کارشناسی، حاضرین در جلسه تدابیر و تصمیمات لازم را برای تامین یارانه مورد نیاز اتخاذ کردند.
گفتنی است پس از این نشست، جلسه دیگری نیز به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور تیم اقتصادی دولت تشکیل و به موضوع «گزارش وضعیت موجود اقتصاد کشور» پرداخته شد.

شناسه خبر: 71333