مراسم تودیع دکتر صالحی و معارفه دکتر ظریف وزیرامورخارجه

شنبه 26 مرداد 1392 - 15:57

شناسه خبر: 70580