مراسم تودیع دکتر صالحی و معارفه دکتر ظریف وزیرامورخارجه

شناسه خبر: 70580 -

شنبه 26 مرداد 1392 - 15:57

شناسه خبر: 70580

- دیدارهای داخلی

- جلسات

- مراسم تودیع و معارفه

- دولت یادهم و دوازدهم

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده