دفاع از وزرای پیشنهادی برای دولت تدبیر و امید در مجلس شورای اسلامی

پنجشنبه 24 مرداد 1392 - 21:25

شناسه خبر: 70549