تبیین‌ برنامه‌‌‌های دولت‌ یازدهم‌ در‌ جلسه‌ بررسی‌ صلاحیت‌ وزرای‌ پیشنهادی

دوشنبه 21 مرداد 1392 - 11:02

شناسه خبر: 70508