دیدار وزیر خارجه ترکیه

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 09:30

شناسه خبر: 70346