دیدارهای‌سران‌ومقامات‌عالی‌رتبه‌کشورهای‌حاضردر مراسم‌تحلیف‌ریاست‌جمهوری

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 18:12

شناسه خبر: 70342