دیدارهای‌سران‌ومقامات‌عالی‌رتبه‌کشورهای‌حاضردر مراسم‌تحلیف‌ریاست‌جمهوری

شناسه خبر: 70342 -

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 18:12

شناسه خبر: 70342

- دیدارهای خارجی

- رئیس‌جمهوری

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده