دیدار نخست وزیر سوازیلند با معاون اول رییس جمهور

دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخست وزیر سوازیلند با اشاره به تجریبات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی، گفت: ایران آمادگی دارد تا از طریق بخش خصوصی دوکشور، این تجربیات را به کشور سوازیلند انتقال دهد.

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 17:48

دکتر جهانگیری یکی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را تاکید بر گسترش و توسعه روابط باکشورهای آفریقایی در تمام زمینه ها اعلام کرد.
سیبو سیسو بارناباس، نخست وزیر سوازیلند نیز در این دیدار ضمن ابلاغ پیامها وسلامهای گرم پادشاه، دولت و ملت سوازیلند به دولت وملت ایران، از همکاریهای خوب دوکشور درقالب همکاریهای جنوب-جنوب قدردانی و توسعه روابط و همکاریهای دوجانبه را خواست مقامات آن کشور دانست.

شناسه خبر: 70340