دیدار با وزیر خارجه فلسطین

دوشنبه 14 مرداد 1392 - 14:30

شناسه خبر: 70298