دیدار رییس جمهور پاکستان

شنبه 12 مرداد 1392 - 22:27

شناسه خبر: 70020