سخنرانی در مراسم تنفیذ حکم یازدهمین دوره‌ ریاست جمهورى اسلامى ایران‌

شنبه 12 مرداد 1392 - 18:37

شناسه خبر: 70012