مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری

شنبه 12 مرداد 1392 - 18:12

شناسه خبر: 70010