( 48 میثاق اقتصادی ) مستندی از پیشرانهای اقتصادی ایران

- ماجرای سرمایه گذاری 17 میلیارد دلاری بخش خصوصی که با حمایت ویژه دولت سرو سامان گرفت - طرحی فراگیر در 13 استان کشور که سود نزدیک به 40 درصد و ایجاد اشتغال برای بیش از 80 هزار نفر ایجاد خواهد کرد - به زودی از شبکه های سیما و فضای مجازی

يکشنبه 25 ارديبهشت 1401 - 19:13

شناسه خبر: 136384