به نظر شما مهمترین اقدام رییس جمهور در شش ماه نخستین فعالیت دولت سیزدهم کدام یک از موارد زیر است ؟

شناسه خبر: 135917 -

يکشنبه 22 اسفند 1400 - 12:08

0% ...

شناسه خبر: 135917

- رئیس‌جمهوری

- پيامها و نامه ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده