دومین روز سفر معاون اجرایی رئیس جمهور به استان خوزستان جهت افتتاح و بازدید از پروژه های عمرانی و صنعتی

دوشنبه 16 اسفند 1400 - 16:16

شناسه خبر: 134994