اوپک گازی چیست و چه کارکردی دارد؟

- ایده تشکیل مجمع کشورهای صادرکننده گاز چه زمانی و توسط چه کسی مطرح شد؟ - هدفگذاری تشکیل اوپک گازی چه بوده و تاکنون تا حد توانسته اهداف را محقق کند؟

شناسه خبر: 134859 -

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 16:25

0% ...

شناسه خبر: 134859

- رئیس‌جمهوری

- تولیدات هنری برگزیده

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده