دیدار وزیر خارجه عمان با رئیس جمهور

چهارشنبه 4 اسفند 1400 - 15:47

شناسه خبر: 134760