استقبال رسمی امیر قطر از رییس جمهور در دیوان امیری

دوشنبه 2 اسفند 1400 - 13:05

شناسه خبر: 134639