دیدار معاون نخست وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با رئیس جمهور

يکشنبه 1 اسفند 1400 - 14:13

شناسه خبر: 134603