در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور انجام شد؛

تعیین نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در 7 شورای تخصصی/ تصویب جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان در حوزه علم، فناوری و فرهنگ

در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایندگان شورا در هفت ستاد و شورای تخصصی کشور تعیین شدند.

شناسه خبر: 133727 -

سه شنبه 14 دی 1400 - 19:20

شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر امروز سه شنبه به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی برگزار شد و در آن آقایان مرتضی میرباقری ، عادل پیغامی و خانم خزعلی بعنوان نمایندگان شورا در ستاد نقشه مهندسی فرهنگی ، آقای ابراهیم سوزنچی بعنوان عضو ستاد هماهنگی علم و فناوری حوزه دفاعی ، آقایان مرتضی میرباقری، ابراهیم سوزنچی، حجت الاسلام و المسلمین محمد قمی و ایمان افتخاری بعنوان اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، آقای حسین ساعی بعنوان عضو شورای فرهنگ عمومی، آقایان امیرحسین بانکی‌پور و یاوری بعنوان اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ، آقایان مخبر دزفولی، حمید پارسانیا، ایمان افتخاری و منصور کبکانیان بعنوان نمایندگان شورا در ستاد نقشه جامع علمی کشور و حجت الاسلام و المسلمین مصطفی رستمی بعنوان عضو شورای برنامه ریزی اهل سنت انتخاب شدند.
در این جلسه جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان سیاستگذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و راهبری کلان و نظارت بر اجرایی شدن مصوبات همراه با تامین ضمانت اجرایی شدن مصوبات در حوزه علم، فناوری و فرهنگ و لازم‌الاجرا بودن مصوبات برای قوای سه گانه و دستگاههای اجرایی  به تصویب رسید.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ترکیب اعضای حقوقی شورا بصورت مکتوب دریافت شد که نتیجه آن بعنوان مصوبه شورا تلقی خواهد شد.

شناسه خبر: 133727

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده