بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه دانشگاه صنعتی شریف

سه شنبه 16 آذر 1400 - 10:02

شناسه خبر: 133136