دکتر رضایی:

مصمم هستیم که تحریم‌های داخلی و خارجی برداشته شود

معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به نقش کارآفرینان در حل مشکلات اقتصادی کشور،‌ گفت: مصمم هستیم که تحریم‌های داخلی و خارجی برداشته شود.

شناسه خبر: 132519 -

سه شنبه 18 آبان 1400 - 17:47

دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی ایران با طرح این پرسش که چطور در جهان، جنگ‌ها را دولت‌ها و اقتصاد را مردم اداره می‌کنند، اما در ایران این موضوع بالعکس شده است، گفت: ما در کشور ظرفیت‌های عظیم و گمنامی داریم که با شناسایی و بهره‌مندی از آن‌ها می‌توان شکوفایی در کشور ایجاد کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید در نقش دولت و حضور مردم در اقتصاد یک تحول ایجاد شود، اظهار داشت: منظور از هدف اقتصاد دستیابی به رفاه ملی و پیشرفت کشور و تقویت  اقتدار ملی است.

دکتر رضایی با اشاره به اینکه اقتصاد از 3 لایه پوست پیازی تشکیل شده است که بر روی هم شکل می‌گیرد، وانگاه به اهداف اقتصادی می رسیم گفت: مغز این لایه‌ها قیمت‌ها و بازار است بنابراین سامان یافتن بازارها از مهم‌ترین اهداف اقتصادی ملی است. با درست کردن  بازارهای کامل ورقابتی قیمتها درست می شود. لایه دوم ثبات اقتصادی و مالی است. کنترل تورم وکاهش بیکاری و رشد سرمایه گذاری وثبات نرخ ارز موجب ثبات اقتصادی می شود.  لایه سوم الگو و ریل اقتصاد هر کشور است. که دراثر نقشه راه اقتصاد ملی بوجود می اید.

محسن رضایی تأکید کرد:  نقشه راه اقتصاد ملی دولتهای گذشته مشخص نبوده و  برای همه استان‌ها و بخش‌ها یک نسخه واحد می‌نوشتند لذا در هر سه لایه نیازمند اصلاحات سخت هستیم یکی از این اصلاحات یارانه‌های پنهان و ثبات اقتصادی و تنظیم بودجه دولت و تجارت وهدایت نقدینگی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تأکید بر اینکه ثبات اقتصادی بسیار مهم است، گفت: حتی اگر بازاری درست هم باشد با وجود بی‌ثباتی‌های مالی و اقتصادی نتیجه درستی در پی نداریم. دولت و کارآفرینان کشورمان دست به دست هم دهند تا ایران بیشتر از این مشکل اقتصادی نداشته باشد.

محسن رضایی با اشاره به نقش کارآفرینان در حل مشکلات اقتصادی کشور،‌گفت: اولین نقش این است که جای صندلی دولت و مردم در اقتصاد عوض شود و اقتصاد کشور به مردم واگذار شود. البته این کار دشوار است چون روابط ناصحیحی شکل گرفته که دل کندن از آن برای عده‌ای بسیار سخت است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: موضوع دیگر تحریم‌ها است ما  مصمم هستیم که تحریم های داخلی و خارجی برداشته شود.

محسن رضایی با اشاره به نقش زنجیره‌های ارزش در اقتصاد، گفت: زنجیره‌های ارزش باید کامل شود و ازطرف دیگر به جای پول به سمت اعتبار حرکت کنیم.

محسن رضایی با اشاره به اهمیت هدایت نقدینگی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور گفت: فضای تجارت کشور را بازتر خواهیم کرد. زیرا بخشی از تورم مربوط به گره‌هایی است که در عمل وجود دارد و اجازه نمی‌دهد تورم کاهش یابد و برای این منظور برنامه‌هایی را تدوین ودرحال اجرا هستیم.

شناسه خبر: 132519

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سخنراني ها