رئیس جمهور در نشست خبری استان سمنان

پنجشنبه 13 آبان 1400 - 20:13

شناسه خبر: 132442