بازدید رییس جمهور از نمایشگاه "گام دوم انقلاب با دهه هشتادی ها"

پنجشنبه 13 آبان 1400 - 14:45

شناسه خبر: 132434