بررسی مشکلات کارخانه قند نوراباد و ممسنی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور

چهارشنبه 5 آبان 1400 - 19:58

شناسه خبر: 132318