بازدید رئیس جمهور از کارخانه در حال ساخت کاغذ زاگرس فارس

شناسه خبر: 131950 -

پنجشنبه 22 مهر 1400 - 12:31

شناسه خبر: 131950

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده