حضور در گلزار شهدای روستای کناره و سخنرانی در جمع اهالی روستا

پنجشنبه 22 مهر 1400 - 12:03

شناسه خبر: 131947