حضور سرزده رییس جمهور در یک واحد دامداری و گفتگو با دامداران و کشاورزان

شناسه خبر: 131938 -

پنجشنبه 22 مهر 1400 - 10:05

شناسه خبر: 131938

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی