آئین بازگشایی رسمی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور

شناسه خبر: 131906 -

دوشنبه 19 مهر 1400 - 15:49

شناسه خبر: 131906

- رئیس‌جمهوری

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده