بازدید از جزیره صنعتی صدرا و ساخت نفت کش اقیانوس پیما

جمعه 16 مهر 1400 - 12:10

شناسه خبر: 131801