بازدید آیت الله رئیسی از موسسه صنعتی - دریایی شهید محلاتی بوشهر

جمعه 16 مهر 1400 - 12:06

شناسه خبر: 131800