شورای اداری استان خراسان جنوبی در حضور رئیس جمهور

شناسه خبر: 131118 -

جمعه 19 شهريور 1400 - 22:20

شناسه خبر: 131118

- رئیس‌جمهوری

- سفرهای داخلی