بازدید از بخش بیماران کرونایی بیمارستان رازی اهواز

جمعه 5 شهريور 1400 - 13:42

شناسه خبر: 130801