امضا «عهدنامه مدیران دولت مردمی» از سوی وزرا و معاونین رئیس جمهور

شناسه خبر: 130757 -

پنجشنبه 4 شهريور 1400 - 14:47

شناسه خبر: 130757

- رئیس‌جمهوری

- جلسات