حضور آیت الله رئیسی در جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم

شنبه 30 مرداد 1400 - 09:28

شناسه خبر: 130668