با حضور آیت الله رئیسی؛

جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم در مجلس آغاز شد

جلسه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم با حضور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

شناسه خبر: 130666 -

شنبه 30 مرداد 1400 - 08:15

آیت الله رئیسی تا دقایقی دیگر در معرفی و دفاع از 19وزیر پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌های دولت سیزدهم، سخنرانی خواهد کرد.

شناسه خبر: 130666

- رئیس‌جمهوری

- جلسات

اخبار مرتبط

فیلم مرتبطاخبار برگزیده