سخنرانی رئیس جمهور در مراسم شب عاشورای اجتماع بزرگ «عشیره عاشورا»

چهارشنبه 27 مرداد 1400 - 23:08

شناسه خبر: 130639