برنامه تحولی آنی و کوتاه‌مدت دولت در 10مساله محوری. همه دغدغه‌مندان بدون نگاه به خط و جناح و گروه سیاسی و قوم و قبیله نقش آفرینی کنند. ما از اصحاب ما میتوانیم هستیم

سه شنبه 12 مرداد 1400 - 17:46

شناسه خبر: 130148