تغییر وضع موجود پیام مردم . مردم دولتی می خواهند که فاصله بین ملت و دولت را کاهش دهد . رابطه ملت و دولت گره گشا است

سه شنبه 12 مرداد 1400 - 17:43

شناسه خبر: 130144