بخاطر شرایط تحریم، واردات 2 هزار و 500 قلم کالا از جمله خودرو را ممنوع کردیم و این ممنوعیت موجب افزایش قیمت کالاها شد/ در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش خود را انجام دادیم و کشور بدون جیره بندی اداره شد و وفور کالا در بازار بود/ البته کار ما بی و عیب و نقص نبوده و ما معصوم نبوده و نیستیم، تلاش کردیم کار ما بدون عیب و نقص باشد اگر عیب و نقصی وجود داشته از مردم عذرخواهی می کنیم و از آنها طلب عفو و رحمت می کنیم

ما بخاطر شرایط تحریم، واردات 2 هزار و 500 قلم کالا را متوقف کردیم. وقتی ممنوع می‌کنیم آثارش معلوم است، یعنی گران می‌شود. یعنی همه آن جنس‌هایی که ورودش را ممنوع کردیم، از جمله خودرو، وقتی ممنوع می‌کنیم یعنی در داخل گران می‌شود، این روشن است اما چاره نداشتیم. چاره‌ای نبود که واردات اجناسی را که ضرورت ندارد، ممنوع کنیم. ناجار بودیم به واردات اجناسی که جزو مواد اولیه کارخانجات است، اولویت دهیم. موادی را که جزو کالاهای اساسی و برای زندگی مردم است با ارز ترجیحی 4200 وارد کنیم. همه تلاش‌مان را کردیم و همه توان‌مان را بکار گرفتیم، اما در جنگ معنی‌اش این نیست که هدف زمان صلح را می‌توانیم به دست بیاوریم، باید در شرایط جنگ ببینیم. در شرایط جنگ جیره‌بندی نکردیم. معمولاً در شرایط جنگی دولت وارد می‌شود و کوپنی می‌کند، جیره‌بندی می‌کند، اما ما جیره‌بندی نکردیم. کشور اداره شد، وفورهم بود. در همان جلسات اولیه اقتصادی سال 97 این را چندین بار تکرار کردم، گفتم سیاست بنده وفور در بازار است. جنس باید در بازار باشد، قیمت‌اش دست ما نیست. تا جایی که می‌توانیم باید کنترل کنیم. اگر نتوانستیم دست ما نیست. برای واردات کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی دادیم تا آخر. منتها معلوم است قیمت کالا فقط بر اساس نرخ ارز تعیین نمی‌شود بلکه حمل و نقل و مسایل دیگر هم است. تورم کل کشور در قیمت آن جنس تأثیرگذار است. همه اینها هست. همه توان‌مان را در این زمینه بکار گرفتیم، اما معنی‌اش این نیست که کار ما بی‌نقص و بی‌عیب بوده. حتماً نقص و عیب داشتیم، معصوم نبودیم و معصوم نیستیم. تلاش‌ما این بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و از آنها طلب عفو و رحمت می‌کنیم. اما در حد توان‌مان اقدامات خودمان را در آن شرایط انجام دادیم.

يکشنبه 10 مرداد 1400 - 19:07

شناسه خبر: 122425