مردم به خوبی آگاهی دارند که شرایط این دولت در 4 سال اول با 4 سال دوم یکسان نبود، در 4 سال اول از لحاظ داخلی، بین المللی ، سرمایه اجتماعی و امید مردم به آینده شرایط بهتری داشتیم و در دوران تعامل با جهان بودیم/ به خودمان کاملا اطمینان داشتیم که در مذاکره حریف قدرت های بزرگ هستیم و شکست نمی خوریم و شکست نخوردیم/ پیروز بودن یا شکست خوردن فقط به گفتن نیست، علائم و شاخص دارد

مردم به خوبی آگاهی دارند که شرایط این دولت در 4 سال اول با 4 سال دوم یکسان نبود. در 4 سال اول شرایط بهتری داشتیم. از لحاظ داخلی، بین‌المللی، سرمایه اجتماعی، امید مردم به آینده در 4 سال دوم کمی متفاوت بود. در 4 سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان کاملاً اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم. حتی به نسبت یک در میلیون تردید نداشتم که در مذاکره با جهان شکست نمی‌خوریم و شکست نخوردیم. باز هم اگر مذاکره‌ای بود، شکست نمی‌خوردیم. آنقدر در خط مقدم این کار دیپلمات‌های قوی و توانمند داریم و حقوقدان‌های توانمند داریم که دیدیم در مقاطع بسیار حساس به پیروزی رسیدیم. البته وقتی می‌گوییم پیروزی، وقتی در یک تعامل و مذاکره با یک قدرت یا با چند قدرت، یا با جهان وقتی مذاکره می‌کنیم، آنچه که می‌گوییم پیروزی، نهایت امر است. ممکن است یک جایی شکست و یک جایی پیروزی باشد. اما وقتی پیروزی ما 90 بود و شکست ما 20 بود، تفاضل ما 70 می‌شود. بنابراین می‌گوییم پیروز هستیم و پیروز هم بودیم و شما آثار آن پیروزی را هم مشاهده کردید. اینکه پیروز بودیم یا شکست خوردیم، به گفتن نیست که کسی بگوید، علائم و شاخص دارد. اگر بعد از مذاکره، بعد از 23 تیر 94، شما دیدید که تورم کاهش یافته، اگر دیدید رشد اقتصادی بالا رفته، اشتغال بالا رفته، سرمایه‌گذاری بالا رفته، بین صادرات و واردات شما می‌بینید صادرات بیشتر از واردات است و ده‌ها شاخص دیگر، یعنی پیروز شدیم. یعنی در اقتصاد، ما که مذاکره نکردیم فقط در سیاست پیروز شویم، هر چند در سیاست هم پیروز شدیم. در اقتصاد آثارش را دیدیم. این آثاری بود که مشاهده کردیم.

شناسه خبر: 122422 -

يکشنبه 10 مرداد 1400 - 19:00

شناسه خبر: 122422

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده