حضور دکتر واعظی در منزل مرحوم علیرضا تابش و تقدیم لوح یادمان زرین به همسر آنمرحوم

شنبه 9 مرداد 1400 - 20:54

شناسه خبر: 122397