در بحث آموزش هم، فضای مجازی و سایبری و صدا و سیما کمک کردند تا آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری شود/ درمورد واکسن هم با دوگانگی واکسن داخلی یا خارجی مواجه بودیم که با اتخاذ تصمیم درست برای وارد کردن واکسن مطمئن خارجی در کنار تلاش برای تولید واکسن در داخل کشور به طور همزمان این دوگانگی را پایان دادیم/ یکی از موفقیت های این دولت تولید واکسن در داخل کشور و جلوگیری از این دوگانگی ها بوده است

در بحث آموزش خیلی بحث بود که باید آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها تعطیل باشد، باز باشد چه کار کنند؟ کلاً علم و آموزش علمی نتوانیم انجام دهیم، به هر حال بتوانیم، این را هم فضای مجازی و سیستم ارتباطات، فضای سایبری، صدا و سیما کمک کرد و دیدیم در آموزش و پرورش، آموزش میلیون‌ها دانش آموز و میلیون‌ها دانشجو در سراسر کشور انجام گرفت و انصافا فضای مجازی در این زمینه و ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات بسیار ما را یاری کرد و همچنین صدا و سیما که البته عمدتا آموزش غیرحضوری جز موارد استثنایی بود ولی آموزش حفظ شد. در واکسن یک دوگانگی درست شد که واکسن داخلی یا خارجی، اصلا واکسن بخریم یا نخریم؟ خیلی بحث‌ها بود در این زمینه هم دوگانه آن را برداشتیم و گفتیم ما باید واکسن خارجی هر جا اطمینان کردیم بخریم و مرجع ما هم وزارت بهداشت و درمان است، اگر گفت این واکسن قابل تایید من است باید خریداری کنیم، بیاوریم و در داخل هم باید با همه توان کمک کنیم که بسازیم و تولید کنیم. کار بسیار درستی بود، واکسن داخلی ما هم خیلی از واکسن دنیا عقب نبود مثلا فرض کنید 6، 7 ماه فاصله کمی داشت. واکسن ساختن کار 6 ماه و یک سال و دو سال نیست واکسن سالها زمان می‌برد تا به آن نقطه مطلوب برسد. گاهی وقت‌ها واکسن‌هایی بوده اند که 12 سال گاهی 15 سال طول می‌کشید تا به آن نقطه نهایی برسد ولی اینجا اضطرار بود چاره نبود باید در یک زمان کوتاهی ساخت، دنیا هم به این نتیجه رسید که به صورت اضطرار و سریع بتواند از این واکسن‌ها استفاده کند. ممکن است یک واکسن نقص و عیبی هم داشته باشد ولی سرجمع واکسن زدن با نزدن قابل مقایسه نیست اگر هم واکسن مشکلی داشته باشد نزدن آن خیلی مشکل ایجاد می‌کند و الان یکی از موفقیت‌های ما در کل در دولت دوازدهم مساله واکسن است یعنی اگر الان بخواهیم بگوییم موفقیت ما چه بوده، یکی از موارد مهم واکسن است یکی از موارد مهم نوع مدیریت این داستان است و جلوگیری از این دوگانگی‌هاست.

شنبه 9 مرداد 1400 - 19:47

شناسه خبر: 122390