تصمیمات در ستاد ملی مقابله با کرونا همواره بر پایه خرد جمعی بوده است و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد ملی حداقل در سه چهار رده اعم از وزارت بهداشت، قرارگاه عملیاتی و کمیته های تخصصی بحث و بررسی و پخته می شده و هیچ تصمیمی برخلاف اصول علمی اتخاذ نشده است

تصمیمات ما همواره بر پایه خرد جمعی بوده یعنی نشستیم، بحث کردیم، بررسی و تصمیم‌‌گیری کردیم چه در کمیته‌ها و چه در روسای کمیته‌ها، بنابراین می شود گفت حداقل در سه چهار رده این تصمیمات پخته می‌شده، در کمیته‌ها بحث می‌شده، در خودِ وزارت بهداشت و درمان بحث می‌شده، در قرارگاه عملیات رفته و دوباره بحث می‌شده، در روسای کمیته‌ها دومرتبه بحث می‌شده و می آمد در ستاد. در چندین مرحله این تصمیات مورد بحث و بررسی و دقت نظر قرار می‌گرفت و الحمدالله تصمیمات پخته‌ای بوده است. اگر برگردیم و همه تصمیمات را نگاه کنیم، تصمیمی نمی‌بینیم که بر خلاف اصول علمی یا روندی که حتی امروز در جهان وجود دارد، تصمیم ما برخلاف آنها باشد. در همان مسیر بوده و در همان مسیر حرکت کرده ایم البته از تجربه جهانی هم استفاده کردیم، خودِ دانشمندان ما هم در اینجا پژوهش‌های مختلفی داشتند و در سطح جهان ارائه کردند.

شنبه 9 مرداد 1400 - 19:38

شناسه خبر: 122386