غدیر حرکت دوم هجرت و آغاز تداوم حکومت اسلامی است ، در این روز پیامبر مسیر را برای مسلمانان و صفات را برای حاکمان اسلامی مشخص کرد و اینکه چه افرادی می توانند حاکم دنیای اسلامی باشند/ پیامبر در غدیر نه یک فرد بلکه معیار را برای اسلام و حاکمیت اسلامی تا روز قیامت مشخص کرد/ حکومتی که امروز در ایران به نام جمهوری اسلامی ایران است با حکومت امیرالمومین (ع) فاصله دارد اما تلاش ما این است که همان مسیر را بپیماییم

غدیر دو مرتبه حرکت دوم هجرت است یعنی یک بار دیگر بحث حکومت مطرح است آنجا آغاز حکومت اسلامی است و غدیر آغاز تداوم حکومت اسلامی است. در عید غدیر خم که می‌توانیم آن را هجرت دوم نامگذاری کنیم پیامبر(ص) مسیر را برای مسلمانها مشخص کرد پیامبر(ص) صفات را برای حاکمان اسلامی مشخص کرد، پیامبر (ص) آنجا به مردم گفت که به عنوان الگو برای آینده تاریخ تا قیامت چه افرادی می‌توانند به عنوان حاکم دنیای اسلام باشند. هر که علی‌وار زیست کند، هر که علی‌وار حرکت و رفتار کند و هر که علی‌وار سخن بگوید او می‌تواند حکومت و حاکمیت دنیای اسلام را به عهده بگیرد. پیامبر(ص) نه تنها فرد، بلکه معیار را در غدیر معرفی کرد. ممکن است به ظاهر پیامبر دست مبارک پیغمبر به دست علی(ع) رسید و هر دو دست بلند شد و گفت مَن کُنتُ مَولاه فَهذا عَلىٌّ مَولاه، این حرف درست است امیرالمومنین(ع) را معرفی کرد اما معیارهای حاکمیت را هم تا روز قیامت برای ما معرفی کرد. و امروز همه افتخار ما این است که حکومت اسلامی ما در مسیر راه امیرالمومنین(ع) باشد و البته همه ما یقین داریم حکومتی که امروز 40 و چند سال است در ایران به نام جمهوری اسلامی ایران است با حکومت مولای ما امیرالمومنین (ع) فاصله دارد اما در عین حال تلاش این است که همان مسیر را بپیماییم، این حرکت و تلاش و ایثار و فداکاری ما باید ادامه پیدا کند که روز به روز به حکومت امیرالمومنین(ع) نزدیک شده و رنگ حکومت ما همان رنگ حکومت مولای ما امیرالمومنین(ع) باشد.

پنجشنبه 7 مرداد 1400 - 19:21

شناسه خبر: 122371