دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سلامت و محیط زیست بوده است / در بخش های مختلف از جمله محیط زیست، بهداشت و درمان و توسعه بیمه برای موضوع سلامت وارد عمل شدیم/ اگر منصفانه قضاوت شود کارهای انجام شده در زمینه محیط زیست در این دولت کاملا مشهود است / مجموعه عظیمی از کارهای محیط زیستی در این دولت طی 8 سال گذشته انجام شده است / گازرسانی به روستاها را از 14 هزار روستا به 33 هزار روستا افزایش دادیم که این یک اقدام محیط زیستی است

دولت یازدهم و دوازدهم به حق دولت سلامت و دولت محیط زیست بوده است. در بخش‌های مختلف، برای موضوع سلامت وارد عمل شدیم.بخشی مربوط به محیط زیست می‌شد بخشی ‌مربوط به بهداشت و درمان و بخشی‌ هم به توسعه بیمه مربوط می‌شد، مخصوصاً بیمه سلامت، با این 3 پایه دنبال سلامت جامعه و مردم بودیم و هر کس منصفانه امروز را با 8 سال پیش قضاوت کند کاملاً می‌تواند در این مقایسه ببیند که چه شرایطی ایجاد شده است. همین آماری که برای روزهای پاک ذکرشد. در یک منطقه روزهای پاک 20 روز بوده تبدیل به 80 روز شده و به 4 برابر رسیده است وخود مردم هم در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، شاهد وضعیت موجود هستند. اینکه مترو را توسعه می‌دهیم برای محیط زیست است. وقتی ریل را توسعه می‌دهیم برای محیط زیست است. اینکه موتورها را یورو 4 و 5 و به روز می‌کنیم برای محیط زیست است. اینکه بنزین و گازوئیل را به سمت یورو 4 می‌بریم برای محیط زیست است. اینکه بنزین پتروشیمی را قطع کردیم برای محیط زیست جامعه بود. اینکه این همه اتوبوس‌ها را گازی می‌کنیم و حتی کار برقی کردن هم اخیراً شروع شد اینها نهایتاً برای محیط زیست است. اینکه جنگل‌ها و مراتع توسعه پیدا می‌کند و نهال‌کاری می‌شود برای محیط زیست است. اینکه جلوی ریزگردها گرفته می‌شود و طراحی می‌شود، برای محیط زیست است. اینکه مناطق حفاظت شده را حفاظت و پاسداری می‌کنیم، برای محیط زیست است. اینکه امروز در کشور شاهد هستیم که حرارت بسیاری از نیروگاه‌ها که قبلاً با مازوت و گازوئیل تأمین می‌شد و امروز بخش بزرگی با گاز تأمین می‌شود این به معنی توجه به محیط زیست است. اینکه مسأله گازرسانی به روستاها را از 14 هزار روستا تا قبل از این دولت به 33 هزار روستا رساندیم ، این یعنی اینکه بوته‌ها حفظ شود و مردم در سلامت باشند و بتوانند با یک سوختی که دارای مشکلات زیست محیطی نیست، در زمستان برای گرم کردن خودشان، برای پخت و پز و سایر مصارف استفاده کنند

شناسه خبر: 122327 -

دوشنبه 4 مرداد 1400 - 18:28

شناسه خبر: 122327

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده