شورای اجرایی فناوری اطلاعات

شناسه خبر: 122308 -

شنبه 2 مرداد 1400 - 20:04

شناسه خبر: 122308

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده